Sollicitatieformulier

Ingevuld: Lid Raad van Commissarissen TUE Holding

Persoonsgegevens

Achternaam*
Voorvoegsels
Voornaam*
Voorletters
Geslacht*
Geboortedatum calendar icon info icon Voorbeeld: 21-10-1987
E-mailadres*
Telefoon*
Straat
Huisnummer
Toev. huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land

Bijlage(n)

Bij voorkeur als een Word-document aanleveren, s.v.p.


CV* paperclip icon  PDF, DOC, DOCX
Door het uploaden van het CV geeft u Euflex toestemming om uw CV en persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar op te nemen in haar database en hiervan gebruik te maken ten behoeve van haar dienstverlening.
Euflex verklaart de persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en beveiligen, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Het volledige privacy statement kunt u elders op onze website bekijken. (onder CONTACT )
NB Wij wijzen u erop dat wij bij het uitvoeren van onze diensten gebruik maken van het CV zoals het door de kandidaat wordt aangeleverd. Het CV mag geen IBAN- of BSN-nummer bevatten.
Sollicitatie-/motivatiebrief paperclip icon  PDF, DOC, DOCX